Coachaus

EASEL®-COACHAUSTA IHAN TAVALLISEEN ELÄMÄÄN SEKÄ YRITYSTEN TARPEISIIN

Coachaus on prosessi, jossa ohjaaja auttaa ihmistä tai organisaatiota ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteitansa. Experiental Social Emotional Learning (EASEL®) on kokemuksellista tunnetaitovalmennusta, joka sopii kaikille, jotka haluavat selkiyttää jotakin elämänalueensa osaa. Asiakkaitani ovat tavalliset ihmiset, jotka haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja kaipaavat rinnalla kulkijaa, joka kuitenkin on ohjaamisen ammattilainen. Yrityksille Iloinen poro tarjoaa työnohjaus ja coachaus-paketteja omien tavoitteidensa kirkastamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

Coachaus lähtee asiakkaan tarpeista. Osaava coach on ammattitaitoinen vierelläkulkija, joka ohjaa prosessia asiakkaan asettamien tavoitteiden suuntaan ja arvioi etenemistä yhdessä sovittujen kriteereiden avulla.

Tunnetaidot ovat jokapäiväisessä arjessa tarvittavia taitoja, joita voi harjoittaa ja hienosäätää läpi elämän. Elämäntilanteet muuttuvat ja sitä mukaa kullakin hetkellä tarvittavat taidot. Jokainen voi joskus kaivata asioiden tai näkökulmien uudelleen järjestämistä tai omien taitojen hienosäätöä. Ohjauksen avulla voidaan mm. kartoittaa omia voimavaroja, selkiyttää elämänpolkua, avata mahdollisia elämäntilanteen solmuja sekä lisätä iloa elämään. Jokainen on erilainen; asiakas määrittelee aina itse tavoitteensa omasta lähtökohdastaan käsin. Lisäksi ohjauksessa toteutuvat EASEL®in yleiset tavoitteet, joita ovat: itsetuntemuksen lisääntyminen, itsehallinta, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, sekä vastuullinen päätöksenteko.

EASEL® on usean vaikuttavan taustateorian synteesi. Näistä minulle erityisen tärkeitä ja ohjaustyöhöni vaikuttavia näkökulmia ovat sosiaalinen neurotiede, dialogisuus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Ohjaustyössäni näkyy vahvasti mindfulness, joka antaa myös konkreettisia harjoitteita työhön.

EASEL® -coachaukseen on mahdollista osallistua kertaluonteisesti tai säännöllisesti. Coachauksesta rakennetaan aina asiakkaan toivoma paketti. Olen sinua varten, ota yhteyttä!